fb
Tamara Balalem

Tamara

 • مكان الإقامة: غير محدد
 • التوافر للعمل:
 • سنوات الخبرة:: غير محدد
تواصل
0
التقييم
1
المتابعين
1
المتبوعين
0
مشاهدات
 • مهارات

 • نبذة عنا Tamara

  ´´´´´´´´´´´´´¶´¶¶´¶¶
  ´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶
  ´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
  ´´´´¶¶´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´¶¶
  ´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
  ´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
  ´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´¶
  ¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´¶
  ¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶
  ¶´´´´´´´´´´´´¶¶´¶´´´´´´´´´´´¶´´´¶
  ¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶´´´´¶
  ¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶´´¶´´´´¶
  ´¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶´¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´¶
  ´¶¶´´´´´´´¶´´´´´¶´´´´¶¶¶¶¶¶´´´¶¶
  ´´¶¶´´´´´´¶´´´´¶´´´´¶¶¶¶´´´´´¶
  ´´´¶´´´´´´¶´´´¶´´´´´¶´´´´´´´¶
  ´´´¶´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´¶´´¶¶
  ´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´¶
  ´´´´¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´¶
  ´´´´´´´¶¶¶´´´´´¶¶´´´´´´´¶¶
  ´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´
  ´´´´´´´´´¶¶´´´´´´¶¶´¶
  ´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´¶´¶¶
  ´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´¶´´´¶
  ´´´¶¶¶¶¶¶´¶´´´´´´´¶´´¶´
  ´¶¶´´´¶¶¶¶´¶´´´´´´¶´´´¶¶¶¶¶¶¶
  ´¶¶´´´´´´¶¶¶¶´´´´´¶´¶¶´´´´´¶¶
  ´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´¶
  ´´¶¶´´´´´´´´´¶´´´¶´´´´´´´´´´¶
  ´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶

  ▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄
  ______$$$$$$$$$$$$$$______
  _____d$$$$$$$$$$$$$$b_____
  _____$$$$$$$$$$$$$$$$_____
  ____4$$$$$$$$$$$$$$$$F____
  ____4$$$$$$$$$$$$$$$$F____
  ____$$$$"_"$$$$"_"$$$$$_____
  _____$$F___4$$F___4$$_____
  _____'$F____ 4$F___4$"_____
  ______$$___$$$$___$$______
  ______4$$$$$^$$$$$P_____
  _______$$$$F__4$$$$_______
  ________"$$$ee$$$"________
  ________._*$$$$F_._________
  _________$_____.$_________
  _________"$$$$$$"_________
  __________^$$$$___________
  _4$$c_______""_______.$$r_
  _^$$$b______________e$$$"_
  _d$$$$$e__________z$$$$$b_
  4$$$*$$$$$c____.$$$$$*$$$r
  _""____^*$$$be$$$*"____^"_
  __________"$$$$"__________
  ________.d$$P$$$b_________
  _______d$$P___^$$$b_______
  ___.ed$$$"______"$$$be.___
  _$$$$$$P__________*$$$$$$_
  4$$$$$P____________$$$$$$"
  _"*$$$"____________^$$P___

  _ __$$$$$$$$______$$$$$$$$$
  _$$$$$$$$$$$$__$$$$$$(¯`v´¯)$
  $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$(¯`(●)´¯)$
  $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$(_.^._)$$
  $$$$$$$$$$$$$$$$$(¯`v´¯)$$$$$
  _$$$$$$$$$$$$$$$(¯`(●)´¯)$$$
  ___$$$$$$$$$$$$$$(_.^._)$$
  ______$$$$$$(¯`v´¯)$$$$$
  ________$$$(¯`(●)´¯)$$$
  ___________$(_.^._)$$
  ____________$$$$$$
  _____________$$$
  _____________$$
  )̲̅ζvøξ ƒƠя Єvęя̄

مشاهدات : 0 | المعجبين : 0
Tamara لم يقم باضافة مشاريع حتى الآن
التقييم : 0|معدل التقييم : 0/5

Tamara لم يقيم بعد.

المتابعين : 1
المتبوعين : 1